เลขรถพระที่นั่ง ในหลวง เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีจุดเทียนมหามงคล วันพ่อแห่งชาติ

 
Top