ในหลวง เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ทรงเยี่ยมประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

 
Top