ลุงเหนื่อยแค่ไหน! กว่าลุงพลจะมีวันนี้ ฟังจากปากลุงพล