เอาตรงๆเปะๆ พระเดือนชัย ตามต่อ บอก 6 ตัวเขียนให้ชัดๆ แล้ว

 
Top