มาดูว่าปู่ 40 ตัวเลขเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน#ปู่บอกให้เน้นล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับ#1ธันวาคม 2563

 
Top